Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu rằng nguồn nhân sự chủ lực là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của
công ty. Tại MecomFood, chiến lược tuyển dụng của chúng tôi là đón nhận những cá nhân có thái độ đúng mực,
mong muốn phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp lâu dài với chúng tôi.

Quản lý

 • Số lượng: 5
 • 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Tổ trưởng bếp

 • Số lượng: 5
 • 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Phụ bếp

 • Số lượng: 5
 • 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Nhân viên phục vụ

 • Số lượng: 5
 • 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Nhân viên vệ sinh

 • Số lượng: 5
 • 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển